Hovawart

Země původu: Německo
Datum schválení platného originálu standardu: 12. 1. 1998
Použití: pracovní pes
Klasifikace: skupina - 2 pinči a knírači, molosoidi a bernští salašničtí psi - sekce 2.2 molosoidi, horští psi - s pracovní zkouškou

Hovawart je poměrně mladé plemeno původem z Německa. Název vychází z německého Hofewart – hlídací pes šlechty (z Hof = dvůr a warten = hlídat). Hovawart je vyšlechtěný ze selských psů z horských oblastí Schwarzwaldu.

Cílevědomý chov plemene začal před 1. světovou válkou, ale v té době šlo pouze o první pokusy. V roce 1918 započal s chovem Hovawarta Kurt F. Konig. Zaměřil se nejen na vnější vzhled psa, ale především na jeho povahu. Hovawart měl být odvážný, odolný a schopný i bez jakéhokoliv výcviku zcela přirozeně ochránit v případě potřeby svého pána i jeho majetek. Cílem šlechtění byl návrat k původní starogermánské formě Hovawarta. Pravděpodobně přilili Německému ovčákovi krev Leonbergra, Novofunlanda a dalších plemen. V roce 1922 nechal K.F.Konig zapsat svůj první vrh, čímž bylo plemeno HW poprvé uvedeno v plemenné knize. Hovawart zůstal dlouho bez širšího zájmu, a tak tyto psy nepostihlo přeformování na základě módních vlivů. Tím si udrželi svou původní povahu, pro kterou je typická ostražitost, nebojácnost a zachování si přirozených instinktů. V období mezi světovými válkami se počet těchto psů zvyšoval, ovšem ne příliš organizovaně. Z této doby pochází materiály, které daly základ šlechtění přesně určenému plemenu po 2. světové válce. Vývoj Hovawarta ještě dnes není pravděpodobně zcela ukončen a je na chovatelích tohoto plemene, aby zachovali jeho vzhled a charakter. Hovawart je jedno z mála plemen relativně přirozených a nepřešlechtěných. V zemi původu Hovawarta byla věnována značná pozornost výběru psů s ohledem na jejich zdraví. Zejména výskyt dysplazie kyčelního kloubu (DKK, HD) byl snížen na minimum díky desítkám let výběru psů bez tohoto nežádoucího znaku. U nás byl první vrh štěňat zapsán roku 1986 v chovatelské stanici „ Z Páralovy zahrady “ ing. Luďka Nováka. Samostatný klub majitelů a chovatelů plemene hovawart byl založen v roce 1990.

Povaha: Založením je to vyrovnaný a dobromyslný pes. Má dobré obranářské vlastnosti i bojovnost, je sebejistý a dobře zatížitelný, zvládá dobře stresové situace. HW je inteligentní, milý a přátelský, přesto však velmi sebevědomý, rychlý a obratný ochránce, který v případě potřeby dokáže tvrdě zasáhnout. Hlídání, které má v názvu, je mu vrozené. Hovawart má vynikající čich, ale lovecká vášeň je u něho potlačena vlivem jeho vztahu k pánovi, jeho rozumem a přizpůsobivosti. Nemá sebemenší sklon k potulování, věrně se drží svého domu a rodiny. Při správné výchově je Hovawart výborným společníkem svému majiteli a celé jeho rodině, která je pro něj za všech okolností nejdůležitější. Výtečně se chová k domácím zvířatům a především k dětem. Není to ale pes pro člověka, který nemá žádné zkušenosti s výchovou psa. Hovawart je velice citlivý na zacházení. Po zlém, s tvrdostí a hrubostí s hovawartem nezmůžete nic. S vlídností, laskavostí, vyrovnaností, přátelstvím, ale samozřejmě s důsledností můžete dojít daleko. Zcela ojedinělá vazba na rodinu, ve které žije, z něj dělá vynikajícího a milého společníka, který by za svoji „smečku položil život“, aby ji ochránil.

Výcvik: Hovawart se dnes využívá jako pes obranný, policejní, stopař i jako pes slepecký a pastevecký. Samozřejmě – pokud ho nechceme mít jen pro potěchu, radost a jako domácího hlídače a kamaráda. Hovawarti jsou schopni služebního výcviku, ale vzhledem ke vrozeným povahovým vlastnostem hovawartů, především jejich nekompromisnímu obrannému pudu a většinou menšímu pudu kořistnickému, nemůžeme zde postupovat podle metody osvědčujících se u služebních plemen. Týká se to především obrany. Zásadní chybou u této disciplíny by bylo snažit se vzbudit u psa agresivitu. Hovawart zasáhne v obraně jednou, dvakrát, předvede tedy, že to dokáže, ale nikoliv v emocionálním afektu, či jen tak, pro zábavu. Je jiný. Zasahuje v obraně, až když je to nutné. Hovawarta lze připravit jako kvalitního služebního psa (řada psů má v ČR složenou zkoušku všestranného výcviku, v SRN je využíván policií) Vzhledem ke své povaze je hovawart schopen jakéhokoliv výcviku, má zcela mimořádně vyvinuté vlohy pro pachové práce. Výborně lze jeho vrozené vlohy rozvíjet výcvikem záchranářským. Stopování, prohledávání rozlehlých prostorů, vyhledávání v troskách, v lavinách i na vodě dělá hovawart pozoruhodně ochotně a rád. Hovawart je vhodný i pro využití jako pes ovčácký. Usilováním o pracovní výkonnost se podařilo vytvořit psa, který je snadno cvičitelný, má vynikající paměť, je značně pohyblivý a vytrvalý.

Péče: Vzhledem k tomu, že jde o psa mimořádně odolného vůči povětrnostním vlivům, nevyžaduje žádnou zvláštní péči a je spíše žádoucí jeho celoroční držení venku při zachování úzkého kontaktu s majitelem. Hovawarta lze chovat i v bytě, ale jen za předpokladu, že mu denně umožníte dostatečný pohyb venku. Ideálním způsobem je chov hovawarta na zahradě s přístupem do domu anebo alespoň do jeho části. Zejména v mládí je výhodné (pro utváření tělesné stavby) zabezpečit hovawartovi dostatek volného pohybu a později (když je základní stavba kostry dokončena) i např. běh u kola a plavání. Hovawart má krásnou dlouhou srst, která však není náročná na zvláštní péči. Stačí jednou, dvakrát týdně psa pročesat.